[giaban]150,000[/giaban]
[giacu] 1 cây [/giacu]
[hinhanh]

Súng bắn cồn diệt khuẩn phòng chống covid-19
Súng bắn cồn diệt khuẩn hiểu quả
[/hinhanh]
[hientrang]còn hàng[/hientrang]
[giaohang]Giao tận nhà trong 3-5 ngày.[/giaohang]
[notegiaohang]kể từ ngày chốt đơn hàng thành công[/notegiaohang]
[hot]Bán chạy[/hot]
[mota][/mota]
[chitiet] Súng bắn cồn:           1 cây  = 150.000 đ
    1 Thùng 20 cây (130K/cây) = 2.600.000 đ

  Liên hệ đại lý phân phối bên dưới !


Đại lý Tấn Đạt
Mr.Phan Tấn Đạt - 0985858656
Long Định-Châu Thành-Tiền Giang.

Đại lý Minh Phụng
Mr. Minh Phụng - 0961464163
Cái Bè-Châu Thành-Tiền Giang.
Tuyển đại lý khắp 19 tỉnh thành khu vực Miền Nam.

[/chitiet]